banner
  • qc 1
  • qc 2
  • qc 3

Chuyện vui KIẾM TIỀN CŨNG DỄ...

Chuyện vui KIẾM TIỀN CŨNG DỄ...

KIẾM TIỀN CŨNG DỄ...

Cô Mịch là một nhân viên lao công tạp vụ của cơ quan. Ngoài 28 rồi mà trông cô cứ như mới lớn, hai má đỏ hây hây...

Rồi tự nhiên, cô Mịch có bầu !

Trước khi cô xin nghỉ để sinh con thì từ Phòng tài vụ, kế hoạch, kinh doanh, tổ chức đến cả cấp ủy đều xầm xì rỉ tai nhau :

" Cái con Mịch nó bảo nếu trước khi nó sinh, thằng bố của đứa trẻ không gửi đủ 100 triệu vào tài khoản của nó thì nó sẽ công khai kết quả test ADN cho cả cơ quan và vợ con của gã là bố của con nó được biết !"

Vậy là, chỉ trong vòng 3 ngày, tài khoàn XXX123456 tại Ngân hàng Y của cô Mịch đã tăng dần lên 1 tỷ từ những người vô danh mà vẫn chưa có dấu hiệu ngừng lại...