banner
  • qc 1
  • qc 2
  • qc 3

Chuyện vui TỘI NGOẠI TÌNH !

Chuyện vui TỘI NGOẠI TÌNH !

TỘI NGOẠI TÌNH !

Hai vợ chồng nọ chết xuống âm phủ, sau khi đi qua biết bao nhiêu cửa ngục, lãnh chịu biết bao cực hình. Khi đi đến cửa ngục kế tiếp thì Diêm Vương phán :

  • Hai ngươi lúc sống đã phạm nhiều tội lỗi trong đó có cả tội ngoại tình. Ngoại tình tuy tội không nặng lắm nhưng vẫn phải chịu phạt. Hình phạt là bị kim đâm. Cứ ngoại tình một lần thì bị đâm một cái. Diêm Vương vừa dứt lời thì Quỷ Sứ đã tóm lấy hai người đưa vào nơi chịu phạt.

Anh chồng khi còn sống đã ngoại tình chín lần nên phải chịu chín lần kim đâm. Sau khi bị chịu phạt, tuy vẫn còn đau nhưng cũng cố gắng ngó nghiêng tìm vợ nhưng chẳng thấy đành hỏi Diêm Vương :

  • Thưa, vợ con đâu rồi ạ ?
  • Vợ ngươi thì ai sức đâu mà châm kim ! Thị đang nằm trên máy may kia kìa...