banner
  • qc 1
  • qc 2
  • qc 3

Chuyện ở Phòng khám Linh Thảo: THÔI BỎ QUA ĐI CHÁU

Chuyện ở Phòng khám Linh Thảo: THÔI BỎ QUA ĐI CHÁU

THÔI BỎ QUA ĐI CHÁU...

Một bệnh nhân cũ toàn đi sai giờ nên tưởng phòng khám nhà mình đã đóng cửa, hôm nay đến được đúng giờ vì đang... “căng thẳng” !

Khám một hồi, mới thấy mười mấy triệu của bạn ấy khám ở Hà Nội quả là phí phạm. Đơn giản nhất là đốt cái CTC lộ tuyến cũng còn nguyên xi, nói chi cái cam go hơn là lạc nội mạc vùng tiểu khung.

Bạn ấy nhìn hình ảnh siêu âm và soi CTC thì cay lắm, đòi bóc phốt nọ kia. Mình bảo bỏ đi cháu, rút kinh nghiệm, Hà Nội cũng có Hà Nội this Hà Nội that, Thanh Hoá cũng khác chi đâu, chứ những phòng khám đã thu như thế thậm chí còn phản ánh cho mình tiêu fb. Đời vốn vậy mà, nó cười ...