banner
  • qc 1
  • qc 2
  • qc 3

NÊN THƯỜNG XUYÊN KIỂM TRA TÌNH TRẠNG THAI NHI

NÊN THƯỜNG XUYÊN KIỂM TRA TÌNH TRẠNG THAI NHI

Kiểm tra tình trạng thai nhi tại Phòng khám BS Thảo Thanh Hóa 314 Hải Thượng Lãn Ông TP Thanh Hóa phát hiện dây rốn của bé trình diện trước ngôi ( đầu ) 

Trường hợp này cần hết sức thận trọng kẻo sa dây rau và đầu thai chèn vào dây rau dễ gây suy thai

( Nguồn : kiểm tra tình trạng thai nhi tại Phòng khám Linh Thảo Thanh Hóa 314 Hải Thượng Lãn Ông )