banner
  • qc 1
  • qc 2
  • qc 3

KIỂM TRA VÒI TỬ CUNG BẰNG HYFOSY

KIỂM TRA VÒI TỬ CUNG BẰNG HYFOSY

KIỂM TRA VÒI TỬ CUNG BẰNG HYFOSY

Kiểm tra vòi tử cung bằng HyFoSy (kiểm tra dưới siêu âm bằng gel cản quang), không hề đau, còn vui vẻ vì chị em xúm vào xem 

Ảnh chụp qua clip 2 vòi trái và phải

Bonus thêm quả siêu âm bơm nước buồng tử cung vì nghi dính buồng tử cung không hoàn toàn