banner
  • qc 1
  • qc 2
  • qc 3

Khoa Sản Phụ khoa Trung tâm điều trị bệnh lý tuyến vú

Sản khoa là một khoa chuyên cung cấp dịch vụ chăm sóc sản phụ trong thời kỳ mang thai, sinh nở và phục hồi sau sinh. Phụ khoa là khoa chuyên cung cấp dịch vụ điều trị và chẩn đoán các loại tình trạng bệnh gây ảnh hưởng đến thể chất và tinh thần của phụ nữ.