banner
  • qc 1
  • qc 2
  • qc 3

Chuyện vui CHỈ ĐỦ VỀ ĐẾN TÂY NINH...

Chuyện vui CHỈ ĐỦ VỀ ĐẾN TÂY NINH...

CHỈ ĐỦ VỀ ĐẾN TÂY NINH...

 Chồng vừa chết, vợ mời thầy về cúng. Trong lúc cúng, bà vợ nghe thầy khấn xin linh hồn của ông chồng về Tây Ninh cực lạc liền thắc mắc :

  • Tại sao thầy không đưa anh ấy về miền Tây Thiên mà lại về Tây Ninh vậy ?

Ông thầy cúng trả lời :

  • Tôi cũng muốn lắm! Nhưng tôi nghĩ 100 ngàn tiền cúng của cô thì chỉ đủ tiền xe về đến Tây Ninh thôi...