banner
  • qc 1
  • qc 2
  • qc 3

Bản đồ

 

Cơ sở 1: 18 Cao Điển - P. Tân Sơn - TP. Thanh Hóa - Điện thoại:  0373. 854.190.

 

 

Cơ sở 2:  314 Hải Thượng Lãn Ông - P. Đông Vệ - TP.Thanh Hóa Điện thoại:  0378.655.556.

 

 

 

http://phongkhamlinhthaothanhhoa.com.vn/